Kunnen ze het tóch leuker maken?

11 april 2018

Op de plek waar voorheen de Belastingdienst aan de Houtveldweg in Zaandam zetelde, zullen, als alles naar wens van de gemeente loopt, appartementencomplexen verrijzen met 400 appartementen in het goedkope, middeldure en duurdere segment.

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidswaarden aangaande De Heldin – De Stelling in Zaandam vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het gaat om de plek van het voormalige belastingkantoor en een naastgelegen braakliggend stuk grond aan de Houtveldweg omringd door het Cypressehout, het Letterhout en de Bossingschaaf.

Het voornemen is om met dit bestemmingsplan appartementencomplexen met een woontoren van ongeveer 70 meter aan de noordoostkant van het plangebied te realiseren. Met ruim 400 huurappartementen in het goedkope, middeldure en het duurdere segment. Ook is ruimte voor lichte bedrijvigheid en detailhandel.