Ruim 7 miljoen voor woningbouw Noord-Holland

14 december 2017

De provincie Noord-Holland stelt ruim 7 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van woningbouw in de provincie. Dit geld is bedoeld voor het opzetten van een pool met tijdelijke krachten die er bijvoorbeeld voor zorgen dat vergunningen voor het bouwen van woningen sneller worden afgehandeld. Daarnaast wil de provincie gemeenten helpen een aantal grote woningbouwprojecten eerder te laten starten.

De verschillende regio’s kiezen er in regionale afspraken voor de focus sterk op bouwen binnen de bebouwde kom te leggen. Ook Bouwend Nederland en de gemeenten en MRA-partners onderschrijven de noodzaak om tot actie over te gaan en de woningbouw te versnellen. Op dit moment worden de knelpunten voor het starten met het daadwerkelijk bouwen van woningen verder in beeld gebracht, waarna in overleg met de gemeenten per project maatwerk-oplossingen worden getroffen.