Van Oost naar West in Zaandam

23 januari 2018

De spooroverbouwing in het centrum van Zaandam gaat de uitvoering in. De aanbesteding is succesvol afgerond en de definitieve gunning heeft op 22 januari plaatsgevonden. De opdracht is door ProRail, NS Stations en gemeente Zaanstad gegund aan aannemer Hegeman Bouw & Infra B.V. De aannemer start al snel met de voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting vindt de oplevering plaats in het najaar van 2019.

De spooroverbouwing is een route voor wandelaars en fietsers, vormgegeven in de typisch Zaanse stijl. De route sluit aan op het Stadhuisplein en de Houtveldweg. Zo ontstaat een veilige en snelle verbinding tussen oost en west. Het station is straks ook een prettig verblijfsgebied met nieuwe winkeltjes en een gemoderniseerde stationshal. Hegeman realiseert ook een fietsenstalling aan de Houtveldweg met plek voor circa 1300 fietsen.